Linkkejä

Julkaisuja ja artikkeleita

Pusa, Tiina (toim.) 2014. Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle

Niiniö, Hannele & Pusa, Tiina (toim.) 2012. Interdisciplinary Studies Journal: Special Issue on Encounter Art Promoting Wellbeing / Kohtaamistaide hyvinvointia edistämässä

Tiilikka T., Majasaari H. & Saarikoski S. (toim.) (2018). Yhteistyössä toimien : käsityksiä monialaisuudesta ja moniammatillisuudesta sosiaali- ja terveysalalla

Opinnäytetöitä

Muita Kohtaamistaide-aiheisia linkkejä

Anu Leinonen Kohtaamistaiteen kouluttaja ja ohjaaja

Art Minima Kohtaamistaide- ja Clinical Art-aiheinen blogi