Linkkejä

Julkaisuja ja artikkeleita

Araneva, M. & Kivistö, M. 2023a. Iloa, arvostusta ja elämyksiä Eloisa-hankkeen hybriditaidetyöpajassa: https://journal.laurea.fi/iloa-arvostusta-ja-elamyksia-eloisa-hankkeen-hybriditaidetyopajassa

Araneva, M. & Kivistö, M. 2023b. Kestävästi työhyvinvointia tavoittelemassa – Arvostus ja vastuulliset valinnat Kohtaamistaiteen ytimessä: https://journal.laurea.fi/kestavasti-tyohyvinvointia-tavoittelemassa-arvostus-ja-vastuulliset-valinnat-kohtaamistaiteen-ytimessa

Hyrkäs, H. 2023. Experiences of social inclusion in and through Encounter Art® : creative group activity in social rehabilitation. https://urn.fi/URN:NBN:fi:amk-2023120133563

Niiniö, H. & Pusa, T. (toim.). 2012. Interdisciplinary Studies Journal:
Special Issue on Encounter Art Promoting Wellbeing / Kohtaamistaide hyvinvointia edistämässä

Keusote. 2024. https://www.keusote.fi/kohtaamistaiteen-ryhmatoiminta-kokeilussa-keusoten-sosiaalisessa-kuntoutuksessa/

Kohtamäki, T. 2022. Kohtaamistaide® – kohtaamisia taiteen avulla. Kasvatus, 53 (2), 195–199. 
https://doi.org/10.33348/kvt.115926 

Pusa, T. (toim.). 2014. Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle

Tiilikka T., Majasaari H. & Saarikoski S. (toim.). 2018. 
Yhteistyössä toimien : käsityksiä monialaisuudesta ja moniammatillisuudesta sosiaali- ja terveysalallaOpinnäytetöitä ja artikkeleita

Muita Kohtaamistaide-aiheisia linkkejä