Linkkejä

Julkaisuja ja artikkeleita

Kohtamäki, T. (2022). Kohtaamistaide® – kohtaamisia taiteen avulla. Kasvatus, 53(2), 195–199. https://doi.org/10.33348/kvt.115926 (vapaasti luettavissa verkossa 22.4.2023 alkaen)

 Tiilikka T., Majasaari H. & Saarikoski S. (toim.) (2018). Yhteistyössä toimien : käsityksiä monialaisuudesta ja moniammatillisuudesta sosiaali- ja terveysalalla

Pusa, Tiina (toim.) 2014. Kohtaamistaide. Käsikirja ohjaajalle

Niiniö, Hannele & Pusa, Tiina (toim.) 2012. Interdisciplinary Studies Journal: Special Issue on Encounter Art Promoting Wellbeing / Kohtaamistaide hyvinvointia edistämässä⁠⁠⁠⁠⁠⁠⁠

Opinnäytetöitä

Muita Kohtaamistaide-aiheisia linkkejä

Anu Leinonen Kohtaamistaiteen kouluttaja ja ohjaaja