Kohtaamistaide

Kohtaamistaiteessa olennaista ovat havainnot, kokeminen, kohtaaminen, ilo ja arvostus ja sen pohja on japanilaisessa Clinical Art –systeemissä. Kohtaamistaiteen struktuuri, moniaistisuus ja monesti yllätyksellinen taidetyöskentely kiinnittävät aikaan ja paikkaan. Tavoitteellisessa ryhmämuotoisessa kuvataidetyöskentelyssä teos muokkautuu valintojen kautta esteettisesti laadukkaaksi tuotokseksi.

Kohtaamistaidetta on tutkittu ja kehitetty kotimaisissa ja kansainvälisissä verkostoissa sekä tuotettu erilaisia julkaisuja, materiaaleja ja tutkimustuloksia. Laurea-ammattikorkeakoulu on kouluttanut vuodesta 2007 Kohtaamistaiteen ohjaajia sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan kentälle. Lisäksi koulutuksia on toteutettu Seinäjoen ammattikorkeakoulussa (SeAMK) sekä Tampereen ammattikorkeakoulussa (TAMK). Laurea-ammattikorkeakoulu tarjoaa vuodesta 2024 alkaen myös Kohtaamistaiteen kouluttaja-koulutusta.

Kohtaamistaiteen ryhmiä toteutetaan kaikenikäisille kohderyhmille. Kohtaamistaide sopii lasten ja nuorten kasvun ja kehityksen tukemiseen, mielenterveys- ja päihdetyön, ikääntyneille, työhyvinvointitoimintaan sekä virkistykseksi kenelle tahansa. Kohtaamistaide sopii sinulle!